Double click to edit
home
Lien lac
Ca nhac
Phim cac loai
Phim VN
Phim hong kong
Phim Mỹ
Phim han quoc


Chào các bạn
Rất vui mừng khi được bạn chiếu cố đến trang web của Doanhdoanh
Hiện nay trong mục phim Hàn quốc có khoảng 350 phim
và trong mục phim Hồng kông có 320 phim , trong mục ca nhạc có 80 DVD
có 100 phim bộ Viet nam
Những phim bị bể cũng xin vui lòng báo cho tôi biết để sửa chửa
Kính chúc các bạn một mùa Giáng sinh vui vẽ
[page1] [page2] [page3] [page4]
Double click to edit
Ghi chu
James Bond 007 ( 10 phim )
Alfred Hitchcock (11 phim )
Charles Bronson ( 7 film)
John Wayne
Les trois mousquetaires
Cô Bé Từ Trên Trời Rơi Xuống
Louis XI, le pouvoir fracasse
The Soviet Story
Send Me No Flowers
The Thrill Of It All
Jerry Lewis Hardly Working
Charlie Chaplin
3 Ring Circus -Jerry Lewis
- Jerry Lewis -Dean Martin
Filme de Jerry Lewis
King Of Comedy
CITY HEAT (1984)
FISTFUL OF DOLLARS (1964)
FOR A FEW DOLLARS MORE (1965)
HANG EM HIGH (1968)


Hướng dẫn xem phim dạng Playlist tại đây